Hlavní stránka
Ukázky ČR
Ukázky zahraničí
Barevné značení
Moje sbírka
Na výměnu
Kontakt
Díky


Úvod Lepenkové jízdenky

Thomas Edmondson.Lepenkové jízdenky jsou vynálezem pana Thomase Edmondsona, přednosty stanice z Miltonu na Newcastleské a Carlisleské dráze. Edmondson se narodil v roce 1792 a původně se vyučil truhlářem, což uplatnil při vylepšeních systému výdeje jízdenek, která vymýšlel ve chvílích volna v miltonské stanici, která patřila k těm méně rušným. Původně potiskoval typy zasazenými v dřevěné destiče malé kousky kartonu, které ručně čísloval, později vymyslel systém ukládání do tzv. ternionů - svislých zásobníků se závažím, kde po vytažení jedné jízdenky povyklouzla další - a datovací přístroj ovládaný nohou a obávaný pokladníky pro svoji schopnost rozdrtit prsty. Posledním a nejvýznamnějším Edmondsonovým vynálezem byl stroj, který jízdenky tiskl a zároveň opatřoval sériovým číslem. Přístroj si patentoval a jeho užívání zpoplatnil železničním správám 10 šilinky za míli a rok. Ke stáru poměrně zbohatl (získal také významnější místo u Manchesterské a Leedské dráhy) a jeho patenty se záhy rozšířily nejen po Británii, ale po mnoha zemích světa, kde nejednou přežívají dodnes.

Japonská úzká jízdenkaJízdenka standardních rozměrůDoposud se mně nepodařilo spolehlivě zjistit, odkdy byly lepenkové jízdenky používány na území Rakouska - Uherska, Československa, či Česka; nejstarší jízdenky, na něž jsem narazil, pochází z prvního desetiletí 20. století. Od té doby se lepenkové jízdenky používaly nepřetržitě se změnami v číslování (čtyřmístné se změnilo na pětimístné), barevném rozlišování (posun brev při zrušení 3. třídy) až do roku 2001, kdy skončilo jejich vydávání u ČD (stále jsou užívány u JHMD, kde lze zakoupit jízdenku platnou i pro úsek na ČD a při muzejních a příležitostných jízdách), na Slovensku jsem prozatím poslední funkční výdejny lepenkových jízdenek našel koncem srpna 2005.

Rozměry lepenkových jízdenek činí 57 mm, 30,5 mm a 0,8 mm (2,25 inch, 1,1875 inch a 0,03125 inch) a jsou stejné ve všech zemích mimo Japonska, kde se lze v regionální dopravě setkat se »zúženými« jízdenkami šířky 25 mm, v dálkové a expresní dopravě však mají v Japonsku jízdenky standardní rozměr (mj. i v Japonsku jsou lepenkové jízdenky používány dodnes).